دسته بندی ها


محصولات پارامترهای فیزیکی


پارامترهای فیزیکی 

پارامترهای فیزیکی خصوصیاتی از ماده‌ها یا سیستم‌های فیزیکی هستند که می‌توانند به صورت عددی یا مقادیر کمی مورد اندازه‌گیری قرار بگیرند. این پارامترها می‌توانند شامل خصوصیاتی نظیر دما، فشار، جریان، چگالی، سرعت، ولتاژ، جرم، زمان و... باشند. به عنوان مثال، دما میزان گرمایی ماده را نشان می‌دهد، فشار نیرویی است که بر روی یک واحد مساحت اعمال می‌شود و جریان مقدار حجم یا مقدار جرمی که در یک واحد زمانی از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت می‌کند را نشان می‌دهد.

 

انواع پارامترهای فیزیکی 

  • رطوبت سنج (humidity meter)
  • چگالی سنج (Hydro meter)
  • شیب سنج (Tiltmeter)
  • باد سنج (Anemometer)

 

سختی سنج 

سختی ‌سنج برای اندازه‌گیری مقاومت یا سختی مواد مختلف مانند فلزات، پلاستیک‌ها یا مواد صنعتی دیگر استفاده می‌شود. این دستگاه به کمک نیروی فشار وارد شده به ماده، عمق و یا میزان فشاری که جهت نفوذ درون ماده لازم است را اندازه‌گیری می‌کند. سپس با استفاده از مقایسه این فشار یا عمق نفوذ با یک مقیاس معین، سختی ماده را تعیین می‌کند. این اطلاعات می‌توانند برای کنترل کیفیت مواد یا اندازه‌گیری دقیق در فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرند.

 

سختی سنج  چیست

 

 رطوبت سنج

رطوبت ‌سنج‌ها به‌ عنوان دستگاه‌های حسگری یا مخصوص می‌توانند تغییرات رطوبت در محیط را اندازه‌گیری کنند. این دستگاه‌ها معمولاً از سنسورهای الکترونیکی یا فیزیکی برای تفسیر و اندازه‌گیری رطوبت بهره می‌برند. برخی از این دستگاه‌ها برای محیط‌های خاص طراحی شده‌اند مانند رطوبت‌سنج‌های هوا، خاک، یا مواد غذایی. عملکرد آن‌ها متناسب با نوع سنسور و تکنولوژی استفاده شده متغیر است. استفاده از این دستگاه‌ها در کنار داده‌های دیگر مانند دما و فشار، به کنترل کیفیت محصولات، پیش‌بینی شرایط هواشناسی و مدیریت مناسب محیط‌های مختلف کمک می‌کند.

 

چگالی سنج 

دستگاه چگالی ‌سنج از روش‌های مختلف برای اندازه‌گیری چگالی استفاده می‌کند. این دستگاه‌ها می‌توانند بر اساس اصول مختلفی مانند انعکاس نور، اصطکاک سیال، تغییر حجم یا وزن مواد، چگالی مواد را اندازه‌گیری کنند. به طور مثال، یکی از روش‌های معمول اندازه‌گیری چگالی توسط یک چگالی‌سنج، انعکاس نور از محیط است. این دستگاه با استفاده از نور و سنسورهای خاص، تغییرات در شدت و نحوه‌ی انعکاس نور از ماده مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کند و از این طریق چگالی ماده را تخمین می‌زند.

 

بادسنج

بادسنج یا  آنمومتر، یک ابزار استاندارد و قابل حمل برای اندازه‌گیری سرعت و فشار باد است. این ابزار کاربردهای متنوعی در زمینه‌های مختلف مانند هواشناسی، فیزیک و علوم مرتبط با حرکت هوا دارند. این تجهیزات با تشخیص تغییر در برخی ویژگی‌های فیزیکی یا تأثیر سیال بر روی یک دستگاه مکانیکی، سرعت باد را اندازه‌گیری می‌کنند. برخی از بادسنج‌ها علاوه بر باد، دما و فشار را اندازه‌گیری می‌کنند.