محصولات کالیبراتور چند منظوره


کالیبراتور چند منظوره Multipurpose calibrator

کالیبراتور چند منظوره قادر به اندازه‌گیری و شبیه‌سازی سیگنال الکتریکی و دماست. این دستگاه قطعا یکی از مدرن‌ترین و منعطف‌ترین سیستم‌های کالیبراسیون قابل حمل در بازار می‌باشد. این ابزارها برای خودکارسازی و بهینه‌سازی فرآیندهای کالیبراسیون، بسیار حائز اهمیت هستند.

 

قابلیت‌های کالیبراتور چند منظوره

 • این دستگاه دارای ساختار مناسب است و به همین منظور در مکان‌های مختلف، قابل استفاده می‌باشد.
 • این ابزار قابلیت اندازه‌گیری و تست همزمان ولتاژ، جریان، فرکانس و غیره را داراست.
 • این تجهیز امکان انجام تست خطی را دارد.
 • کالیبراتور چند منظوره، دارای توانایی انتقال و تحلیل سیستم‌های انتقال مواد با سرعت پالس است.
 • این دستگاه تاریخ کالیبراسیون بعدی را تنظیم می‌کند.
 • این ابزار دارای حافظه داخلی، برای ذخیره‌سازی مراحل کالیبراسیون‌ می‌باشد.
 • کالیبراتور چند منظوره دارای تجهیزات حفاظت و ایمنی، برای افزایش اطمینان از عملکرد فرآیند است.

 

روش کار کالیبراتور چند منظوره

 1. تهیه مقادیر استاندارد تعیین شده: در ابتدا، باید استانداردهای معتبر برای اندازه‌گیری و تنظیم پارامترهای مختلف مانند ولتاژ، فرکانس و جریان را تهیه کنید.
 2. تنظیم دستگاه: کالیبراتور چند منظوره را به منبع تغذیه متصل کنید و دستگاه را روشن کنید. سپس اطمینان حاصل کنید که دستگاه در شرایط مطلوب قرار دارد.
 3. اتصال تجهیزات: تجهیزاتی که قصد کالیبره‌کردن آن‌ها را دارید، به کالیبراتور متصل کنید. این دستگاه‌ها ممکن است شامل دستگاه‌های اندازه‌گیری و تسترهای ولتاژ، فرکانس و مقاومت‌سنج باشند.
 4. تنظیمات کالیبره: دستگاه کالیبراتور را براساس نوع واحد اندازه‌گیری تجهیزات تنظیم کنید. این شامل انتخاب نوع پارامتر (مانند ولتاژ، جریان، فرکانس و مقاومت)، محدوده اندازه‌گیری، دقت و سایر تنظیمات مرتبط است.
 5. تنظیم مقادیر استاندارد: با استفاده از استانداردهای موجود، دستگاه کالیبراتور را تنظیم کنید. کالیبراتور باید این مقادیر را به تجهیزات متصل منتقل کند.
 6. اندازه‌گیری و تنظیم: با استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری، مقادیر تولید شده توسط کالیبراتور را اندازه‌گیری کنید. سپس دستگاه کالیبراتور را تنظیم کنید تا مقادیر اندازه‌گیری شده را با مقادیر استاندارد مقایسه کند و در صورت نیاز تنظیمات خود را بهبود دهد.
 7. گزارش: نهایتاً، بعد از انجام کالیبره‌کردن، باید یک گزارش کالیبراسیون تهیه شود. این گزارش باید شامل جزئیاتی درباره تنظیمات مورد استفاده، مقادیر استاندارد و اندازه‌گیری شده، دقت و صحت دستگاه کالیبراتور و هر گونه مشکل یا نقص در تجهیزات کالیبره‌شده باشد. این گزارش می‌تواند به عنوان مرجعی برای اثبات صحت و دقت تجهیزات استفاده شود.