محصولات ترانسمیتر جریان


ترانسمیتر جریان  Flow Transmitter

ترانسمیتر جریان نوعی تجهیز الکترونیکی است که برای اندازه‌گیری و تبدیل جریان الکتریکی به سیگنال قابل فهم و قابل استفاده در سیستم‌های کنترل و نظارت استفاده می‌شود. عملکرد ترانسمیتر جریان بر اساس اصل افزایش و کاهش مغناطیس درون یک حلقه قرار داده شده است. وقتی جریان الکتریکی از طریق حلقه عبور می‌کند، میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود که توسط حسگرهای مغناطیسی در ترانسمیتر تشخیص داده می‌شود. سپس این اطلاعات به سیگنال خروجی تبدیل می‌شود که معمولاً به صورت جریان یا ولتاژ است. 

 

انواع ترانسمیتر جریان

  • فلو ترانسمیتر توربینی (Turbine flow transmitter) 
  • فلو ترانسمیتر آلتراسونیک (Ultrasonic flow transmitter) 
  • فلو ترانسمیتر الکترومغناطیسی (Electromagnetic flow transmitter) 
  • فلو ترانسمیتر تیغه‌ای (Blade flow transmitter) 

 

فلو ترانسمیتر توربینی

وقتی جریان سیال از طریق توربین عبور می‌کند، توربین شروع به چرخش می‌کند و سرعت چرخش آن مستقیماً با جریان سیال مرتبط است. ترانسمیتر با استفاده از حسگرهای مکانیکی یا الکترونیکی، سرعت چرخش توربین را اندازه‌گیری می‌کند و سیگنال خروجی را تولید می‌کند که نشان‌دهنده جریان سیال است. 

 

فلو ترانسمیتر آلتراسونیک

عملکرد فلو ترانسمیتر آلتراسونیک بر اساس ارسال و دریافت امواج آلتراسونیک است. دو سنسور آلتراسونیک در نقاط مختلف سیال قرار دارند. یکی از سنسورها به عنوان فرستنده عمل کرده و امواج آلتراسونیک را از طریق سیال به سمت سنسور دیگر ارسال می‌کند. این امواج با سرعت سیال حرکت می‌کنند و زمانی که به سنسور دریافت کننده می‌رسند، تغییر فرکانسی در آنها به وجود می‌آید. بر اساس این تغییر فرکانس، ترانسمیتر جریان قادر است جریان سیال را محاسبه کند.

 

 

فلو ترانسمیتر الکترومغناطیسی

زمانی که یک سیال رساننده از طریق لوله‌ای که در آن ترانسمیتر نصب شده است عبور می‌کند، یک میدان مغناطیسی توسط ترانسمیتر ایجاد می‌شود. سیگنال الکتریکی به لوله وارد شده و در آن توسط میدان مغناطیسی تحریک می‌شود. سپس ولتاژ الکتریکی  ایجاد شده، توسط ترانسمیتر اندازه‌گیری می‌شود و به سیگنال جریان تبدیل می‌شود که نشان‌دهنده جریان سیال است.

 

فلو ترانسمیتر الکترومغناطیسی

فلو ترانسمیتر تیغه‌ای 

فلو ترانسمیتر تیغه‌ای برای اندازه‌گیری جریان مایعات در لوله‌ها استفاده می‌شود. این ترانسمیتر دارای یک ساختار با تیغه‌هایی است که به حرکت مایع درون لوله واکنش نشان می‌دهند. هنگامی که مایع از لوله عبور می‌کند، تیغه‌ها حرکت می‌کنند و این حرکت باعث ایجاد نیروهای مکانیکی می‌شود. این نیروها سپس توسط یک سیستم ترانسدیوسر به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌شوند که به اندازه‌گیری دقیق جریان مایعات کمک می‌کنند.