محصولات کالیبراتور مادون قرمز


کالیبراتور مادون قرمز Infrared calibrator

کالیبراتور مادون قرمز یک ابزار حیاتی برای تحلیل و بررسی دماسنج‌های مادون قرمز و دوربین‌های حرارتی است که با استفاده از استانداردهای موجود، دقت و صحت اندازه‌گیری را بهبود می‌بخشد. با این ابزار، کاربران قادر خواهند بود تا دمای مربوط به دماسنج‌ها را به طور دقیق، تنظیم و کالیبره کنند.

 

مزایای کالیبراتور مادون قرمز

  • در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون دارای بهترین عملکرد است
  • برای بالاترین عملکرد در فرآیندهای مترولوژی، دارای طراحی منحصر به فرد می‌باشد
  • این ابزار برای کالیبراسیون پروب‌های دما نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد
  • اندازه‌گیری با دقت بالا و انتقال کامل حرارت از مزایای دیگر این مدل کالیبراتور می‌باشد

 

انواع کالیبراتور مادون قرمز

  • کالیبراتور رومیزی مادون قرمز‌ (Infrared desktop calibrator)
  • کالیبراتور ایستاده مادون قرمز‌ (Standing infrared calibrator)

 

کالیبراتور رومیزی مادون قرمز‌

کالیبراتور رومیزی مادون قرمز یک دستگاه بسیار مفید در آزمایشگاه‌هاست که با قابلیت‌های کالیبراسیون دقیق، به کاربران امکان می‌دهد تا تجهیزات اندازه‌گیری مادون قرمز را ارزیابی کنند. این دستگاه به طور موثری به دقت و صحت اندازه‌گیری مادون قرمز در آزمایشگاه‌ها کمک می‌کند. این دستگاه برای کالیبراسیون‌های غیر تماسی بسیار مناسب است.

 

کالیبراتور ایستاده مادون قرمز

این نوع کالیبراتور به منظور بررسی صحت عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری مادون قرمز استفاده می‌شود. این دستگاه محدوده‌های دمایی خود را گسترش داده‌است و نسبت به کالیبراتور رومیزی مادون قرمز، عملکرد بهتری دارد.

 

کاربرد کالیبراتور مادون قرمز

در صنایع نفت و گاز، شیمیایی، پتروشیمی و داروسازی، مهندسان برای افزایش کیفیت فرآیندها، سطوح امواج مادون قرمز را مورد بررسی قرار می‌دهند.  سازمان‌های زیست محیطی برای اندازه‌گیری و نظارت  کیفیت هوا، گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های دیگر، از کالیبراتورهای مادون قرمز استفاده می‌کنند.

 

خرید کالیبراتور

روش کار کالیبراتور مادون قرمز

آماده‌سازی دستگاه: ابتدا کالیبراتور مادون قرمز را آماده ‌کنید. این دستگاه،  شامل یک منبع تابش مادون قرمز و یک سنسور دما است. همچنین، دستگاه باید برای اندازه‌گیری دقیق دما کالیبره شده باشد.

تنظیم دما: برای تنظیم دما، کالیبراتور را به حالت تنظیم دما قرار ‌دهید. در این حالت، منبع تابش مادون قرمز به طور مستقیم به سنسور دما می‌تابد.

اندازه‌گیری دما: بعد از تنظیم دما، دستگاه با استفاده از سنسور دما، دمای مادون قرمز تابیده شده را اندازه‌گیری می‌کند. این اندازه‌گیری می‌تواند به صورت دیجیتالی یا آنالوگ باشد، با توجه به نوع و قابلیت‌های کالیبراتور مادون قرمز، دما ممکن است متفاوت باشد.

مقایسه و تنظیم: دمای اندازه‌گیری شده توسط کالیبراتور مادون قرمز با دمای موردنیاز مقایسه می‌شود. در صورت لزوم، کالیبراتور تنظیمات خود را تغییر می‌دهد تا دما به صورت دقیق و با دمای مورد نیاز هماهنگ شود.

گزارش‌گیری: در نهایت، کالیبراتور مادون قرمز می‌تواند گزارشی از دماهای اندازه‌گیری شده و تنظیمات اعمال شده تولید کند. این گزارش می‌تواند برای آزمایش‌ و اعتبارسنجی‌ مفید و ضروری باشد.