محصولات کالیبراتور رطوبت


کالیبراتور رطوبت Humidity Calibrator

کالیبراتور رطوبت، یک دستگاه قابل اعتماد برای کالیبره کردن و ارزیابی دقت سنسورها و پروب‌های رطوبت، با استفاده از استانداردهای معتبر است. این ابزار، مقدار بخار آب موجود در هوا را اندازه‌گیری و کنترل می‌کند. در فرآیندها برای جلوگیری از مشکلات مربوط به رطوبت مانند فساد، کپک‌زدگی، رشد باکتری و تراکم، استفاده از این ابزار بسیار ضروری است. این تجهیز برای اندازه‌گیری رطوبت به طور مداوم و در زمان تولید و همچنین در هنگام نگه‌داری محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. کالیبراتور رطوبت به دلیل کارآمدی زیاد، در صنایع مختلف مانند مواد غذایی، پزشکی، شیمیایی، سوخت و چوب استفاده می‌شود.

 

مزایای کالیبراتور رطوبت

 • پاسخ سریع
 • قابل حمل‌بودن و سهولت استفاده از آن
 • دارای دقت بالا، برای تست دستگاه‌هایی با شرایط محدود و سخت

 

معایب کالیبراتور رطوبت

 • در کالیبراسیون میدانی، عملکرد خوبی ندارند
 • برای راه‌اندازی باید درباره فشار اتمسفر بر حسب جیوه، اطلاعات داشته باشید
 • برای انجام کالیبراسیون در مکان‌هایی که نیاز به تنظیم حرارت دارند، عملکرد مناسبی نشان نمی‌دهند

 

روش کار کالیبراتور رطوبت

 1. تهیه استانداردها: ابتدا استانداردهای مرجع رطوبت را تهیه کنید. این استانداردها می‌توانند شامل محلول‌های رطوبتی با غلظت‌های مشخص و دقیق باشند.
 2. تنظیم دستگاه: کالیبراتور رطوبت باید به دستگاه مورد نظر متصل شود. سپس باید دستگاه را به طور کامل تنظیم کنید، به طوری که شرایط محیطی مربوطه مانند دما و فشار را شبیه‌سازی کند.
 3. تزریق رطوبت: در این مرحله، کالیبراتور رطوبت شروع به تزریق رطوبت به دستگاه می‌کند. این می‌تواند از طریق تزریق محلول رطوبتی یا ایجاد جریان هوای مرطوب به وسیله سنسورهای رطوبتی صورت گیرد. دستگاه در این مرحله باید به طور همزمان و به دقت، اندازه‌گیری رطوبت را انجام دهد.
 4. کالیبره‌کردن: با تزریق رطوبت و اندازه‌گیری همزمان رطوبت، دستگاه باید تنظیمات خود را به گونه‌ای تغییر دهد که با مقدار معیار رطوبت استاندارد هماهنگ شود. این عملیات تنظیم و تطبیق تکرار انجام می‌شود تا دستگاه به دقت استاندارد نزدیک شود.
 5. اعتبارسنجی: پس از کالیبره کردن، باید توانایی اندازه‌گیری دقیق دستگاه رطوبت را آزمایش کنید. برای این منظور، می‌توانید از دستگاه‌های مرجع رطوبت استفاده کنید و مقادیر رطوبت خوانده شده را با مقادیر استاندارد مقایسه کنید.