محصولات رفرکتومتر


رفرکتومتر Refractometer

رفرکتومتر یک دستگاه اندازه‌گیری است که با استفاده از انعکاس نور درون یک محیط، غلظت مواد محلول را اندازه‌گیری می‌کند. این دستگاه معمولاً برای اندازه‌گیری غلظت مواد شکری، نوشابه‌ها، عسل، سرکه، محلول‌های نگهدارنده و مواد شیمیایی دیگر استفاده می‌شود. با اندازه‌گیری زاویه انعکاس نور در محیط‌های مختلف، می‌توان غلظت محلول را تعیین کرد و کیفیت مواد مختلف را ارزیابی کرد.

 

انواع رفرکتومتر 

  • رفرکتومتر دستی (Manual refractometer)
  • رفرکتومتر بنچی (Bench refractometer)
  • رفرکتومتر زاویه‌ای (Angular refractometer)
  • رفرکتومتر مادون قرمز (Infrared refractometer)
  • رفرکتومتر پلاریمتری (Polarimetric refractometer)

 

رفرکتومتر دستی

رفرکتومتر دستی یک دستگاه اندازه‌گیری است که برای تعیین غلظت یک ماده محلول یا سیال به کار می‌رود. این دستگاه از اصل انعکاس نور برای تخمین غلظت محلول استفاده می‌کند. با استفاده از یک قطره از محلول بر روی پلات‌های شیشه‌ای یا منشورهای خاص، نور از طریق محیط مایع معطوف می‌شود. تغییر زاویه انکسار نور با تغییر غلظت ماده محلول رخ می‌دهد که این انحراف انکسار به کاربر کمک می‌کند تا غلظت محلول را بر حسب واحد مشخصی مثل درصد یا بریکس (Brix) اندازه‌گیری کند.

 

رفرکتومتر بنچی

 این دستگاه‌ها معمولاً بزرگتر از رفرکتومترهای دستی هستند و در آزمایشگاه‌ها و صنایع مختلف استفاده می‌شوند. آنها دارای بلندای نمونه‌گیری، پریزم‌های قابل تعویض و سیستم‌های دقیق تنظیم شکستندگی هستند. تفاوت اصلی این نوع رفرکتومتر با دیگر انواع، در این است که بر روی یک میز یا سطح صاف نصب می‌شود و به‌کاربر اجازه می‌دهد با دقت بالا غلظت یک مایع را اندازه‌گیری نماید.

 

رفرکتومتر زاویه‌ای

رفرکتومتر زاویه‌ای در اندازه‌گیری شکستندگی مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها بر اساس تغییر زاویه شکست نور محاسباتی انجام می‌دهند. این دستگاه‌ها به طور خاص برای موادی مانند شیشه و لنزهای عدسی استفاده می‌شوند.

 

رفرکتومتر مادون قرمز

رفرکتومتر مادون قرمز از نور مادون قرمز برای اندازه‌گیری شاخص شکستندگی مواد استفاده می‌کنند. آنها برای موادی مانند پلاستیک‌ها و پلیمرها کاربرد دارند.

 

رفرکتومتر پلاریمتری

 این نوع رفرکتومترها علاوه بر اندازه‌گیری شاخص شکستندگی، قادر به اندازه‌گیری پارامترهای پلاریزاسیون مانند زاویه پلاریزاسیون و شاخص پلاریزاسیون نیز هستند. آنها برای اندازه‌گیری و تحلیل مواد پلاریزه‌شده مانند کریستال‌ها، فیلم‌های پلاریزه‌شده و سیستم‌های نوری پلاریزه‌شده استفاده می‌شوند.

 

رفرکتومتر پلاریمتری