محصولات کنترل بویلر و مشعل


سیستم کنترل بویلر و مشعل Boiler and burnercontrol

کنترل بویلر و مشعل، فرایندی است که در آن سیستم‌های کنترلی برای مدیریت و کنترل دما، فشار و سایر پارامترهای مرتبط با عملکرد بویلر و مشعل به‌کار می‌روند. این سیستم‌ها شامل سنسورها، کنترلرها و دستگاه‌های اندازه‌گیری می‌شوند که با تنظیم و کنترل این پارامترها، عملکرد و کارایی بویلر و مشعل را بهینه می‌کنند. 

 

انواع کنترل بویلر و مشعل 

  • کنترل تنظیم دما (Temperature Control)
  • کنترل تنظیم فشار (Pressure Control)
  • کنترل نسبت سوخت و هوا (Fuel-to-Air Ratio Control)
  • کنترل ترکیبی (Combustion Control)

 

کنترل تنظیم دما 

در این نوع کنترل، هدف اصلی حفظ دمای مورد نیاز در بویلر است. این کنترل می‌تواند با استفاده از سنسورهای دماسنجی مانند ترموکوپل یا رزیستانس دما و کنترلرهای پیشرفته صورت بگیرد. با اندازه‌گیری دما درون بویلر، کنترلر میزان سوخت و هوا را تنظیم می‌کند تا دما در محدوده مورد نظر باقی بماند.

 

کنترل تنظیم فشار 

در بویلرها، ممکن است نیاز به حفظ فشار مشخصی درون بویلر وجود داشته باشد. در این نوع کنترل، سنسورهای فشارسنج مانند سنسورهای فشار دیافراگمی و کنترلرهای پیشرفته برای اندازه‌گیری فشار استفاده می‌شوند. سیستم کنترل فشار میزان سوخت و هوا را تنظیم می‌کند تا فشار در محدوده مورد نظر باشد.

 

کنترل نسبت سوخت و هوا 

هدف اصلی تنظیم نسبت مناسب بین سوخت و هوا در مشعل است. سنسورهای جریان سوخت و هوا، سنسورهای اکسیژن، سنسورهای فشار و دما و کنترلرهای پیشرفته می‌توانند در این نوع کنترل استفاده شوند. با اندازه‌گیری اطلاعات مربوط به سوخت و هوا کنترلر نسبت سوخت و هوا را تنظیم می‌کند تا نسبت مناسب برای سوخت و هوا حفظ شود و عملکرد بهینه در مشعل به دست آید.

 

کنترل ترکیبی 

کنترل بویلر و مشعل شامل ترکیبی از کنترل دما، فشار و نسبت سوخت و هوا است. در این نوع کنترل، از سیستم‌های اتوماسیون پیشرفته استفاده می‌شود که شامل حسگرها، کنترلرهاو الگوریتم‌های پیچیده‌تری هستند تا عملکرد بهینه و ایمنی در بویلر و مشعل تضمین شود.

 

برندهای تامین کننده رله  کنترل مشعل گازی