محصولات دتکتور دود


دتکتور دود smoke detector

دتکتورهای دود به کمک یک یا چند سنسور حسگر  قادر به تشخیص ذرات دود و مواد معلق در هوا هستند. هنگامی که Smoke Detector سیگنال دود را تشخیص می‌دهد، آن را به یک واحد هشدار دهنده منتقل می‌کند. این واحد هشدار دهنده معمولاً شامل صداها، نورها و گاهی هم اعلام‌کننده به سیستم‌های اعلام حریق است. در صورتی که دتکتور دود به سیستم اعلام حریق متصل باشد، این سیستم می‌تواند اقدامات لازم را برای اعلام حریق اجرا کند.

 

انواع دتکتور دود 

  • دتکتور دود یونیزاسیونی (Ionization Smoke Detectors)

این نوع دتکتور دود از یک جفت الکترود مثبت و منفی و یک منبع تشدید کننده جریان یونی استفاده می‌کند. وقتی ذرات دود وارد دستگاه می‌شوند، جریان الکتریکی بین الکترودها قطع می‌شود و دتکتور هشدار حریق را فعال می‌کند. دتکتورهای دود یونیزاسیونی به طور کلی در تشخیص حریق‌های سریع و شعله‌ور مؤثر هستند.

  • دتکتور دود اپتیکی (Photoelectric Smoke Detectors)

این نوع دتکتور دود با استفاده از یک منبع نوری و یک سنسور نوری کار می‌کند. وقتی ذرات دود در مسیر نور بین منبع و سنسور قرار می‌گیرند، نور تابیده شده توسط ذرات دود توسط سنسور تشخیص داده می‌شود و دتکتور هشدار حریق را فعال می‌کند. 

  • دتکتور دود حرارتی (Heat-Activated Smoke Detectors)

دتکتور دود حرارتی بر اساس تغییر دما عمل می‌کند. آنها سیگنال هشدار را فعال می‌کنند وقتی دما به یک سطح مشخص بالا می‌رسد. دتکتورهای دود حرارتی معمولاً در مکان‌هایی که دود یا بخارهای غیرحاوی ذرات بزرگ وجود دارد استفاده می‌شوند.

  • دتکتور دود لیزری (Laser Smoke Detectors)

 این نوع دتکتور دود از یک پرتو لیزر استفاده می‌کند و تغییرات در پراکندگی و بازتاب پرتوهای لیزری را تشخیص می‌دهد. وقتی که ذرات دود در مسیر پرتوهای لیزری قرار می‌گیرند، شدت بازتاب پرتوها تغییر می‌کند و دتکتور هشدار حریق را فعال می‌کند.

 

انواع دتکتور دود