محصولات اکچویتور الکتریکی


اکچویتور الکتریکی Electric actuator

اکچویتور الکتریکی یک دستگاه مکانیکی است که از قدرت الکتریکی برای تولید حرکت و کنترل یک سیستم استفاده می‌کند. این دستگاه می‌تواند به صورت خطی یا چرخشی عمل کند و برای جابه‌جایی و کنترل اجزای مختلف در سیستم‌های صنعتی، مکانیکی و هیدرولیکی استفاده می‌شود. این اکچویتورها به صورت الکتریکی حرکت می‌کنند و می‌توانند به وسیله موتورهای الکتریکی، گیربکس و مکانیسم‌های دیگر کنترل شوند. 

 

انواع اکچویتور الکتریکی 

اکچویتورهای خطی الکتریکی (Electric linear actuators)

اکچویتورهای چرخشی الکتریکی (Electric rotary actuators)

اکچویتورهای گیربکس دار الکتریکی (Actuators with electric gearbox)

اکچویتورهای پیزوالکتریک (Piezoelectric actuators)

 

اکچویتورهای خطی الکتریکی 

اکچویتورهای خطی الکتریکی تجهیزاتی هستند که برای تبدیل انرژی الکتریکی به حرکت خطی استفاده می‌شوند. آنها شامل یک موتور الکتریکی و یک مکانیزم خطی هستند که حرکت خطی را تولید می‌کنند. موتور الکتریکی به عنوان منبع انرژی استفاده می‌شود و مکانیزم خطی (مانند میله و مهره) حرکت خطی را به طول محدود و با دقت تولید می‌کند.

 

خرید اکچویتور الکتریکی Electric actuator

 

اکچویتورهای چرخشی الکتریکی 

اکچویتورهای چرخشی الکتریکی برای تبدیل انرژی الکتریکی به حرکت چرخشی استفاده می‌شوند. آنها شامل یک موتور الکتریکی و یک مکانیزم چرخشی هستند که حرکت چرخشی را تولید می‌کنند. موتور الکتریکی به عنوان منبع انرژی استفاده می‌شود و مکانیزم چرخشی (مانند دنده‌ها و سیستم‌های بالابر) حرکت چرخشی را به زاویه محدود و با دقت تولید می‌کند.

 

اکچویتورهای گیربکس دار الکتریکی 

 اکچویتورهای گیربکس دار الکتریکی برای تبدیل و افزایش گشتاور و کاهش سرعت حرکت از طریق یک گیربکس به همراه موتور الکتریکی استفاده می‌شوند. این اکچویتورها از گیربکسی تشکیل شده‌اند که سرعت و گشتاور ورودی را تغییر می‌دهد تا به خروجی مطلوب برسد.

 

اکچویتورهای پیزوالکتریک 

این نوع اکچویتور برای تبدیل و افزایش گشتاور و کاهش سرعت حرکت از طریق یک گیربکس به همراه موتور الکتریکی استفاده می‌شوند. این اکچویتورها از گیربکسی تشکیل شده‌اند که سرعت و گشتاور ورودی را تغییر می‌دهد تا به خروجی مطلوب برسد.

 

اکچویتور چیست