محصولات اکچویتور الکتریکی


اکچویتور الکتریکی Electric actuator

اکچویتور الکتریکی یک دستگاه مکانیکی است که از قدرت الکتریکی برای تولید حرکت و کنترل یک سیستم استفاده می‌کند. این دستگاه می‌تواند به صورت خطی یا چرخشی عمل کند و برای جابه‌جایی و کنترل اجزای مختلف در سیستم‌های صنعتی، مکانیکی و هیدرولیکی استفاده می‌شود. این اکچویتورها به صورت الکتریکی حرکت می‌کنند و می‌توانند به وسیله موتورهای الکتریکی، گیربکس و مکانیسم‌های دیگر کنترل شوند. 

 

انواع اکچویتور الکتریکی 

  • اکچویتورهای خطی الکتریکی (Electric linear actuators)
  • اکچویتورهای چرخشی الکتریکی (Electric rotary actuators)
  • اکچویتورهای گیربکس دار الکتریکی (Actuators with electric gearbox)
  • اکچویتورهای پیزوالکتریک (Piezoelectric actuators)

 

اکچویتورهای خطی الکتریکی 

اکچویتورهای خطی الکتریکی تجهیزاتی هستند که برای تبدیل انرژی الکتریکی به حرکت خطی استفاده می‌شوند. آنها شامل یک موتور الکتریکی و یک مکانیزم خطی هستند که حرکت خطی را تولید می‌کنند. موتور الکتریکی به عنوان منبع انرژی استفاده می‌شود و مکانیزم خطی (مانند میله و مهره) حرکت خطی را به طول محدود و با دقت تولید می‌کند.

 

خرید اکچویتور الکتریکی Electric actuator

 

اکچویتورهای چرخشی الکتریکی 

اکچویتورهای چرخشی الکتریکی برای تبدیل انرژی الکتریکی به حرکت چرخشی استفاده می‌شوند. آنها شامل یک موتور الکتریکی و یک مکانیزم چرخشی هستند که حرکت چرخشی را تولید می‌کنند. موتور الکتریکی به عنوان منبع انرژی استفاده می‌شود و مکانیزم چرخشی (مانند دنده‌ها و سیستم‌های بالابر) حرکت چرخشی را به زاویه محدود و با دقت تولید می‌کند.

 

اکچویتورهای گیربکس دار الکتریکی 

 اکچویتورهای گیربکس دار الکتریکی برای تبدیل و افزایش گشتاور و کاهش سرعت حرکت از طریق یک گیربکس به همراه موتور الکتریکی استفاده می‌شوند. این اکچویتورها از گیربکسی تشکیل شده‌اند که سرعت و گشتاور ورودی را تغییر می‌دهد تا به خروجی مطلوب برسد.

 

اکچویتورهای پیزوالکتریک 

این نوع اکچویتور برای تبدیل و افزایش گشتاور و کاهش سرعت حرکت از طریق یک گیربکس به همراه موتور الکتریکی استفاده می‌شوند. این اکچویتورها از گیربکسی تشکیل شده‌اند که سرعت و گشتاور ورودی را تغییر می‌دهد تا به خروجی مطلوب برسد.