محصولات ترموکوپل


ترموکوپل Thermocouple

ترموکوپل نوعی حسگر تشخیص دما است که از دو سیم غیر هم جنس تشکیل شده است  که در یک سمت به یکدیگر متصل می‌شوند. یک سر این اتصال به عنوان اتصال گرم و دیگری به عنوان اتصال سرد شناخته می‌شود. اتصال سرد باید در دمای مرجع (یخ) قرار گیرد و سر دیگر ترموکوپل به جسمی که می‌خواهیم دمای آن را اندازگیری کنیم متصل شود. زمانی که محل اتصال دو فلز سرد شود، به دلیل اینکه دو سر دیگر آزاد هستند، تغییر ولتاژ ایجاد می‌شود. بدلیل مقاومت بالا در برابر شوک حرارتی و شرایط سخت محیطی، از  این تجهیز در صنایع زیادی استفاده می‌شود.

 

انواع ترموکوپل

  • ترموکوپل نوع K 
  • ترموکوپل نوع B 
  • ترموکوپل نوع N 
  • ترموکوپل نوع  E
  • ترموکوپل نوع J 
  • ترموکوپل نوع T 
  • ترموکوپل نوع S 

 

k-type thermocouple

ترموکوپل نوع K دوسر مثبت و منفی دارد. سر مثبت این مدل از نیکل و کروم و سر منفی آن از نیکل، آلومینیوم، منگنز و سیلیکون تشکیل شده است. محدوده دمای اندازه‌گیری این نوع ترموکوپل بین 95 تا 1260 درجه سانتی گراد است. از این مدل می توان در محیط های اکسید کننده استفاده کرد.

 

ترموکوپل نوع K

B-type thermocouple 

این نوع ترموکوپل از ترکیب رادیوم و پلاتین تشکیل شده است. محدوده دمای اندازگیزی ترموکوپل نوع B بین 1370 تا 1700 درجه سانتی‌گراد است.

 

خرید ترموکوپل Thermocouple

N-type thermocouple

این thermocouple از فلزهای سیلیکون ، نیکل و کرم و منیزیم، ساخته شده است. محدوده دمای اندازه گیری بین 650 تا 1260 درجه سانتی گراد است. تحمل این مدل به اکسید شدن نسبت به مدل های دیگر بالاتر است.

 

E-type thermocouple

کروم و کنستانتان آلیاژهای تشکل دهنده‌ی ترموکوپل نوع E هستند. محدوده دمای اندازگیری نوع E بین 0 تا 870 درجه سانتی گراد است. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از این مدل در محیط گوگردی باید از آن محافظت کرد.

 

ترموکوپل E

 

J-type thermocouple

ترموکوپل نوع J از آهن و کنستانتان تشکیل شده است. محدوده دمای اندازه‌گیری ترموکوپل نوع J بین 0 تا 760 درجه سانتی گراد است. استفاد از این نوع ترموکوپل با توجه به محدوده دمای پایین که دارد، طول عمر آن در دماهای بالا کاهش می‌یابد.

 

J ترموکوپل نوع

T-type thermocouple

نوع T از مس و کنستانتان تشکیل شده و مناسب برای خلاء است. این نوع ترموکوپل مناسب برای محدوده دمای اندازه‌گیری بین 200- تا 370 درجه سانتی گراد است. مهم‌ترین مزیت این مدل مقاوم بودن آن در برابر تجزیه است.

 

T ترموکوپل نوع

S-type thermocouple

این مدل از ترموکوپل ترکیبی از پلاتین و رادیوم است. محدوده دمای اندازه گیری بین 980 تا 1450 درجه سانتی گراد است که در دمای بسیار بالا استفاده می‌شود.