محصولات دماسنج مادون قرمز


دماسنج مادون قرمز Infrared thermometer

این دستگاه با اندازه‌گیری تابش مادون قرمز از یک سطح، قادر به تخمین دمای آن سطح می‌شود. از این تکنولوژی برای اندازه‌گیری دما در فواصل دور و یا مکان‌هایی که دسترسی مستقیم به سطح دشوار است، استفاده می‌شود. با توجه به قوانین تابش دمای جسمی، دستگاه می‌تواند دمای سطوح مختلف را به دقت اندازه‌گیری کند بدون نیاز به تماس مستقیم با سطح یا جسم.

 

انواع دماسنج مادون قرمز

  • دماسنج‌های مادون قرمز با تصویرگر حرارتی 
  • دماسنج‌های مادون قرمز تماسی 
  • دماسنج‌های مادون قرمز با قابلیت ترمومتر غیرتماسی 

 

دماسنج‌های مادون قرمز با تصویرگر حرارتی

دماسنج‌های مادون قرمز با تصویرگر حرارتی قادرند تصاویری از دما و گرمای محیط یا اجسام را ارائه دهند. این تجهیزات از تکنولوژی مادون قرمز برای نمایش تفاوت دمایی در سطوح مختلف استفاده می‌کنند و امکان مشاهده تصاویر حرارتی را به کاربران می‌دهند. این دستگاه‌ها از پیکسل‌های حرارتی برای نمایش تصاویر با دمای مختلف استفاده می‌کنند و بر اساس میزان تابش مادون قرمز از سطح‌ها، تصاویر گرمایی را نمایش می‌دهند.

 

دماسنج‌های مادون قرمز تماسی

دماسنج‌های مادون قرمز تماسی از تکنولوژی مادون قرمز برای اندازه‌گیری دما استفاده می‌کنند، اما برخلاف سایر دماسنج‌های مادون قرمز، بر روی سطح مورد نظر مستقیماً تماس می‌گیرند تا دما را اندازه بگیرند. این ابزارها به کمک پرتوهای مادون قرمز، دمای سطح را اندازه‌گیری کرده و نتایج را در نمایشگر یا صفحه خود نشان می‌دهند. این نوع از دماسنج‌ها معمولاً برای اندازه‌گیری دماهای سطوح مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و قابلیت دقت و سرعت بالایی دارند.

 

دماسنج‌های مادون قرمز با قابلیت ترمومتر غیرتماسی

دماسنج‌های مادون قرمز با قابلیت ترمومتر غیرتماسی از تکنولوژی مادون قرمز برای اندازه‌گیری دما استفاده می‌کنند، اما بدون نیاز به تماس مستقیم با سطح مورد نظر، دما را اندازه می‌گیرند. این دماسنج‌ها از فرستنده‌های مادون قرمز برای ارسال امواج به سطح مورد نظر استفاده می‌کنند و با دریافت امواج بازتابی از سطح، دمای آن را محاسبه می‌کنند. این دستگاه‌ها عموماً برای اندازه‌گیری دما در فواصل دور و یا سطوحی که دسترسی مستقیم مشکل است، مورد استفاده قرار می‌گیرند.