محصولات سنسور فشار


سنسور فشار pressure sensor

سنسور فشار یک دستگاه الکترونیکی است که برای اندازه‌گیری فشار در یک محیط استفاده می‌شود. این سنسورها قادرند تغییرات فشار را به سیگنال الکتریکی تبدیل کنند و به صورت دقیق فشار را اندازه‌گیری کنند. سنسورهای فشار معمولاً بر اساس اصول مختلفی عمل می‌کنند. 

 

انواع سنسور فشار 

  • سنسور فشار مقاومتی (Resistive Pressure Sensors)
  • سنسور فشار پیزورزیستیو (Piezoresistive Pressure Sensors)
  • سنسور فشار ظرفیتی (Capacitive Pressure Sensors)
  • سنسور فشار پیزوالکتریک (Piezoelectric Pressure Sensors)

 

سنسور فشار مقاومتی 

این سنسورهای فشار برای اندازه‌گیری نیروی اعمال شده بر یک واحد سطح یا تغییر فشار در یک محیط به‌کار می‌روند. سنسورهای فشار مقاومتی اطلاعات حیاتی در مورد فشار محیط را فراهم کرده و در کنار سیستم‌های کنترلی به کار می‌روند تا فرآیندها و تجهیزات را کنترل کرده و بهبود دقت و کارایی آنها را فراهم کنند.

 

سنسور فشار پیزورزیستیو 

پیزورزیستورها به ساختار دیافراگم یا ممبرانی متصل می‌شوند و هنگامی که فشار به دیافراگم اعمال می‌شود، مقاومت الکتریکی آنها تغییر می‌کند. این تغییر در مقاومت الکتریکی سپس به سیگنال الکتریکی تبدیل شده و اطلاعات مربوط به فشار به سیستم‌های کنترلی یا نمایشی ارسال می‌شود.

 

سنسور فشار ظرفیتی 

ساختار اصلی سنسورهای فشار ظرفیتی شامل دو صفحه است که توسط یک ماده عایق الکتریکی جدا شده‌اند. یکی از صفحات به عنوان صفحه اصلی سنسور و دیگری به عنوان صفحه مرجع عمل می‌کند. زمانی که فشاری بر روی سنسور اعمال می‌شود، فاصله بین دو صفحه تغییر می‌کند و در نتیجه ظرفیت الکتریکی سنسور تغییر می‌کند.

 

سنسور فشار پیزوالکتریک 

سنسورهای فشار پیزوالکتریک از خاصیت پیزوالکتریکی در موادی مانند کریستال‌های کوارتز برای اندازه‌گیری فشار بهره می‌برند. در این سنسورها وقتی فشار به سنسور اعمال می‌شود، مواد پیزوالکتریک تغییر شکل می‌دهند و این تغییر شکل باعث تولید سیگنال الکتریکی می‌شود.

 

عملکرد سنسور فشار 

ورودی فشار: سنسور فشار یک ورودی فشار را تشخیص می‌دهد. این فشار می‌تواند از یک محیط گازی یا مایع به سنسور منتقل شود.

تبدیل فشار به سیگنال الکتریکی: سنسور فشار فشار ورودی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند. این تبدیل معمولاً بر اساس یک تغییر فیزیکی در ساختار سنسور انجام می‌شود.

تقویت سیگنال: سیگنال الکتریکی حاصل از تبدیل فشار توسط سنسور، ممکن است نیاز به تقویت داشته باشد تا به طولانی‌ترین مسافت‌ها منتقل شود یا برای پردازش بعدی قابل استفاده باشد.

خروجی سیگنال: سیگنال الکتریکی حاصل از سنسور فشار به عنوان خروجی به سیستم یا دستگاه متصل شده، مانند میکروکنترلر، نمایشگر یا سیستم کنترلی، ارسال می‌شود.

تفسیر و استفاده: سیستم یا دستگاه دریافت کننده خروجی سنسور، سیگنال الکتریکی را تفسیر می‌کند و بر اساس آن، اقدامات مورد نیاز را انجام می‌دهد. مثلاً در کنترل فرایندها، سیگنال فشار می‌تواند برای تنظیم و کنترل فشار مورد استفاده قرار گیرد.

 

تفاوت سنسور فشار پیزورزیستیو و پیزوالکتریک 

تفاوت بین سنسور فشار پیزورزیستیو و پیزوالکتریک در روش تبدیل فشار به سیگنال الکتریکی آنها و مکانیزم عملکردشان است. سنسور فشار پیزورزیستیو از تغییر مقاومت الکتریکی موادی مانند سیلیکون برای تبدیل فشار ورودی به سیگنال الکتریکی استفاده می‌کند. هنگامی که فشاری به سنسور وارد می‌شود، مقاومت الکتریکی آن تغییر می‌کند و این تغییر به عنوان خروجی استفاده می‌شود. در مقابل، سنسور فشار پیزوالکتریک از اصل پیزوالکتریسیته استفاده می‌کند. این سنسورها با تغییرات مکانیکی در ماده پیزوالکتریک که ممکن است به واسطه فشار ورودی ایجاد شود، سیگنال الکتریکی تولید می‌کنند. 

 

سنسور فشار پیزورزیستیو و پیزوالکتریک 

مزایای استفاده از سنسور فشار pressure sensor

1. اندازه‌گیری دقیق: سنسورهای فشار قادر به اندازه‌گیری دقیق فشار در محدوده‌های وسیعی هستند. این دقت اندازه‌گیری به کاربردهایی مانند کنترل فرایندها، مانیتورینگ سیستم‌ها و اندازه‌گیری فشار در دستگاه‌های پزشکی بسیار مهم است.

2. پاسخ‌گویی سریع: سنسورهای فشار معمولاً دارای زمان پاسخ بسیار کوتاهی هستند. این ویژگی می‌تواند در کنترل و کاربردهایی که نیاز به پاسخ سریع به تغییرات فشار دارند، بسیار مفید و حیاتی باشد.

3. قابلیت تطبیق: سنسورهای فشار قابلیت تطبیق با محیط‌ها و شرایط مختلف را دارند. آنها می‌توانند به صورت استاندارد یا سفارشی برای کاربردهای خاص ساخته شوند. علاوه بر این، می‌توانند به راحتی با سیستم‌های الکترونیکی و کنترلی متصل شوند.

4. مقاومت در برابر شرایط محیطی: برخی از سنسورهای فشار مقاوم در برابر شرایط خشکی، رطوبت، لرزش، شوک و دماهای گرم و سرد هستند. این ویژگی‌ها امکان استفاده از آنها در محیط‌های صنعتی و سخت را فراهم می‌کند.

 

تفاوت سنسور فشار پیزورزیستیو و پیزوالکتریک 

تفاوت بین سنسور فشار پیزورزیستیو و پیزوالکتریک در روش تبدیل فشار به سیگنال الکتریکی آنها و مکانیزم عملکردشان است. سنسور فشار پیزورزیستیو از تغییر مقاومت الکتریکی موادی مانند سیلیکون برای تبدیل فشار ورودی به سیگنال الکتریکی استفاده می‌کند. هنگامی که فشاری به سنسور وارد می‌شود، مقاومت الکتریکی آن تغییر می‌کند و این تغییر به عنوان خروجی استفاده می‌شود. در مقابل، سنسور فشار پیزوالکتریک از اصل پیزوالکتریسیته استفاده می‌کند. این سنسورها با تغییرات مکانیکی در ماده پیزوالکتریک که ممکن است به واسطه فشار ورودی ایجاد شود، سیگنال الکتریکی تولید می‌کنند. 

 

برندهای تامیین کننده سنسور فشار

 Endress+Hauser

E+E Elektronik

Allen-Bradley

 Rosemount