محصولات رگولاتور فشار


رگولاتور فشار Pressure Regulator

رگولاتور فشار نوعی تجهیز کنترلی است که برای کنترل و تنظیم فشار یک سیستم استفاده می‌شود. وظیفه اصلی رگولاتور فشار این است که ورودی فشار را تنظیم کرده و فشار خروجی را در یک محدوده مشخص نگه دارد. رگولاتورهای فشار معمولاً شامل یک دریچه و یک منبع فشار مرجع هستند. دریچه با استفاده از نیروی فشار فعال شده توسط منبع فشار مرجع، بازشده یا بسته می‌شود تا فشار خروجی را تنظیم کند.

 

انواع رگولاتور فشار 

  • رگولاتور فشار ثابت (Fixed Pressure Regulator)
  • رگولاتور فشار قابل تنظیم (Adjustable Pressure Regulator)
  • رگولاتور فشار خطی (Pilot-Operated Pressure Regulator)
  • رگولاتور فشار آزاد (Relief Pressure Regulator)
  • رگولاتور فشار اتوماتیک (Automatic Pressure Regulator)

 

رگولاتور فشار ثابت

 این نوع رگولاتورها فشار خروجی ثابتی را در تمام شرایط تنظیم می‌کنند. آنها برای کاربردهایی که فشار خروجی باید ثابت باشد، مانند برخی سیستم‌های گرمایشی یا سیستم‌های آب، استفاده می‌شوند.

  خرید رگولاتور فشار ثابت

رگولاتور فشار قابل تنظیم

 این نوع رگولاتورها به کاربر اجازه می‌دهند تا میزان فشار خروجی را در محدوده‌ای قابل تنظیم تغییر دهند. آنها در برخی کاربردها که نیاز به تغییرات فشار دارند، مانند برخی سیستم‌های صنعتی و گاز، استفاده می‌شوند.

 

رگولاتور فشار خطی

 در این نوع رگولاتورها، فشار خروجی توسط یک سیستم کنترلی پایلوت کنترل می‌شود که به صورت اتوماتیک عمل می‌کند. این رگولاتورها برای کاربردهایی که نیاز به دقت و پایداری بالا در کنترل فشار دارند، مانند صنایع پتروشیمی و گاز، استفاده می‌شوند.

 

رگولاتور فشار آزاد

 این نوع رگولاتورها به منظور حفاظت از سیستم در برابر افزایش ناگهانی فشار استفاده می‌شوند. آنها فشار را به طور مداوم نظارت می‌کنند و در صورت برداشتن فشار بیش از حد مجاز، فشار را تخلیه می‌کنند تا سیستم را در معرض خطر قرار ندهند.

 

رگولاتور فشار اتوماتیک

 این نوع رگولاتورها به صورت اتوماتیک فشار را در یک محدوده مشخص کنترل می‌کنند. آنها تغییرات فشار ورودی را شناسایی کرده و فشار خروجی را به طور خودکار تنظیم می‌کنند. این رگولاتورها برای کاربردهایی که نیاز به کنترل دقیق فشار در شرایط متغیر دارند، مانند سیستم‌های گاز و آب، استفاده می‌شوند.

 

عملکرد رگولاتور فشار 

عملکرد رگولاتور فشار به این صورت است که ورودی فشار (معمولاً فشار بالا) به دریچه وارد می‌شود و در صورتی که فشار خروجی (معمولاً فشار پایین‌تر) کمتر از مقدار تنظیم شده باشد، دریچه باز می‌شود تا فشار خروجی افزایش یابد. در صورتی که فشار خروجی بیشتر از مقدار تنظیم شده باشد، دریچه بسته می‌شود تا فشار خروجی کاهش یابد.

 

برندهای تامین کننده رگولاتور فشار Pressure Regulator