محصولات فلو سوئیچ


فلو سوئیچ  flow switch

فلو سوئیچ یک نوع سنسور است که برای تشخیص جریان مایع در یک سیستم استفاده می‌شود. هدف اصلی فلو سوئیچ تشخیص تغییرات در جریان مایع است. زمانی که جریان مایع در یک محدوده مشخص قرار دارد یا از آن خارج می‌شود، فلو سوئیچ وضعیت خروجی خود را تغییر می‌دهد. این تغییر در وضعیت خروجی می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای سیستم کنترل استفاده شود یا به صورت مستقیم نشان‌دهنده حالت جریان مایع باشد. 

 

انواع فلوسوئیچ 

  • فلوسوئیچ تیغه ای یا پدالی (Paddel Flow Switch)
  • فلوسوئیچ پیستونی (Piston Flow Switch)
  • فلوسوئیچ التراسونیک (Ultrasonic Flow Switch)
  • فلوسوئیچ توربینی (Turbine Flow Switch)
  • فلوسوئیچ ترمال یا گرمایشی (Thermal Flow Switch)
  • فلوسوئیچ خطی (Flow switches with pipe tees)
  • فلوسوئیچ پیزو (Piezo Flow Switch)

 

فلوسوئیچ تیغه ای یا پدالی 

فلو سوئیچ تیغه‌ای یا پدالی نوعی فلو سوئیچ است که برای تشخیص جریان مایع در یک سیستم استفاده می‌شود. این نوع فلو سوئیچ دارای یک تیغه یا پدال است که درون جریان مایع قرار می‌گیرد. هنگامی که جریان مایع به میزان مشخصی روی تیغه یا پدال اثر می‌گذارد، تیغه یا پدال حرکت می‌کند و این حرکت توسط فلو سوئیچ تشخیص داده می‌شود.

 

فلوسوئیچ پیستونی 

فلو سوئیچ پیستونی برای تشخیص جریان مایع در یک سیستم استفاده می‌شود. این نوع فلو سوئیچ دارای یک سیستم پیستون است که درون جریان مایع قرار می‌گیرد. هنگامی که جریان مایع به میزان مشخصی بر روی پیستون اثر می‌گذارد، پیستون جابجا می‌شود و این حرکت توسط فلو سوئیچ تشخیص داده می‌شود.

 

فلوسوئیچ ترمال یا گرمایشی 

فلوسوئیچ ترمال یک نوع سنسور است که برای تشخیص جریان مایعات یا گازها به کار می‌رود. این سنسور بر پایه تغییرات دما کار می‌کند و هنگامی که جریان مایع یا گاز به یک حد معینی می‌رسد، دما نیز تغییر می‌کند. فلوسوئیچ ترمال با تشخیص این تغییرات دما، جریان را تشخیص می‌دهد و عملکرد مورد نظر را انجام می‌دهد. 

 

فلوسوئیچ التراسونیک 

فلو سوئیچ التراسونیک برای تشخیص جریان مایع در یک سیستم از طریق امواج التراسونیک استفاده می‌شود. وقتی جریان مایع در یک لوله یا مسیر خاص جاری می‌شود، flow switch التراسونیک امواج صوتی را به سمت جریان مایع ارسال می‌کند. این امواج صوتی با تأثیر جریان مایع تغییر می‌کنند و پس از برخورد با جریان مایع به سمت سنسور برگشت می‌کنند. سنسور سپس این امواج صوتی را تشخیص می‌دهد و بر اساس ویژگی‌های آن، وضعیت جریان مایع را تعیین می‌کند.

 

فلوسوئیچ التراسونیک 

فلوسوئیچ خطی 

این نوع فلوسوئیچ، با قرار دادن تی‌های لوله در مسیر جریان مایع، توانایی تشخیص و اندازه‌گیری جریان را دارد. وقتی جریان مایع به حد مشخصی می‌رسد، فلوسوئیچ خطی از تغییرات جریان مطلع شده و عملکرد مورد نظر را انجام می‌دهد.

 

فلوسوئیچ توربینی 

فلوسوئیچ توربینی نیز یک سنسور است که بر اساس حرکت یک توربین کوچک درون جریان مایع کار می‌کند. وقتی جریان مایع به مقداری خاص می‌رسد، توربین درون فلوسوئیچ شروع به چرخیدن می‌کند و این حرکت به فلوسوئیچ اطلاع می‌دهد که جریان به مقدار مورد نظر رسیده است. 

 

فلوسوئیچ پیزو 

فلو سوئیچ پیزو دارای یک تراشه پیزوالکتریک است که وقتی جریان مایع در سیستم جاری می‌شود، اعمال فشار را تشخیص می‌دهد. وقتی جریان مایع به میزان مشخصی بر روی تراشه پیزوالکتریک اعمال می‌شود، میدان الکتریکی در تراشه تغییر می‌کند که باعث ایجاد سیگنال الکتریکی می‌شود. سپس این سیگنال الکتریکی توسط فلو سوئیچ تشخیص داده می‌شود و وضعیت جریان مایع را نشان می‌دهد.

 

عملکرد فلو سوئیچ  flow switch

1. ساختار فلو سوئیچ: فلو سوئیچ شامل یک محفظه و یک المان حسگر است. محفظه شامل ورودی و خروجی جریان مایع است و المان حسگر برای تشخیص جریان وجود دارد.

2. تغییر جریان مایع: وقتی جریان مایع درون محفظه فلو سوئیچ تغییر می‌کند، مثلاً از حالت جریان به حالت عدم جریان یا بالعکس، المان حسگر این تغییر را تشخیص می‌دهد.

3. خروجی سنسور: بر اساس تغییر در جریان مایع، فلو سوئیچ خروجی متناسبی تولید می‌کند. این خروجی می‌تواند یک سیگنال الکتریکی باشد که می‌تواند به عنوان ورودی برای سیستم کنترل استفاده شود، یا می‌تواند یک سیگنال مکانیکی باشد که به صورت مستقیم نشان‌دهنده حالت جریان مایع باشد.

 

برندهای تامین کننده فلو سوئیچ  flow switch