محصولات آنالایزر گاز


آنالایزر گاز  Gas analyzer

آنالایزر گاز نوعی تجهیز است که برای شناسایی و آشکارسازی انواع گازها و ذرات پراکنده در فضا استفاده می‌شود. این دستگاه قادر است گازهای آلاینده و قابل اشتعال را تشخیص داده و نشتی گاز را از مخازن و محفظه‌ها شناسایی کند. گازهای سمی که به دلیل دریافت حرارت زیاد تولید می‌شوند، محیط اطراف را خطرناک می‌کنند. این گازها شبیه به هوای تنفسی عمل می‌کنند و از محیط جدا نمی‌شوند. برای کشف این گازهای سمی نیاز به استفاده از آنالایزر گاز با روش‌های خاص است.


انواع آنالایزر گاز

  • آنالایزر گاز دی اکسید کربن (co2) 
  • آنالایزر اکسیژن (o2) 

 

آنالایزر گاز دی اکسید کربن (co2) 

آنالایزر گاز دی اکسید کربن نوعی تجهیز است که برای اندازه‌گیری غلظت گاز دی اکسید کربن در هوا استفاده می‌شود. هنگامی که هوایی حاوی CO2 به آنالایزر وارد می‌شود، سنسور‌های آن بر اساس تکنولوژی مورد استفاده بر روی این گاز تأثیر می‌گذارند. این تأثیر سبب تغییراتی در ویژگی‌های فیزیکی یا شیمیایی سنسور می‌شود و در نهایت غلظت موجود در نمونه هوا را اندازه‌گیری می‌کند. این اطلاعات به صورت عددی نشان داده می‌شود و می‌توان از آن برای مانیتورینگ غلظت گاز دی اکسید کربن در محیط استفاده کرد.

 

آنالایزر گاز دی اکسید کربن (co2) 

آنالایزر اکسیژن (o2)

آنالایزرهای اکسیژن معمولاً با استفاده از تکنولوژی‌های نسوز، الکتروشیمیایی، نوری و در برخی موارد ترکیبی از این‌ها طراحی می‌شوند. ترکیباتی که در دستگاه استفاده می‌شوند، با اکسیژن تعامل می‌کنند و نتیجه تغییراتی در ویژگی‌های فیزیکی یا شیمیایی آنها را تولید می‌کنند. سپس دستگاه آنالایزر این تغییرات را تشخیص داده و غلظت اکسیژن موجود در نمونه هوا را اندازه‌گیری می‌کند. این اطلاعات به صورت عددی نمایش داده می‌شود.