محصولات سیگنال کاندیشنر


سیگنال کاندیشنر Signal Conditioner

سیگنال کاندیشنر نوعی تجهیز الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن بهبود کیفیت سیگنال و سازگاری با سیستم‌های دیگر است. این دستگاه‌ها می‌توانند سیگنال‌های الکتریکی را تقویت کرده، سطح سیگنال را تنظیم کنند، نویز و اختلالات را حذف کنند، تاخیر زمانی را کاهش دهند  و همچنین تحلیل و تفسیر سیگنال‌ها را انجام دهند. 

 

انواع سیگنال کاندیشنر

سیگنال کاندیشنر آنالوگ (Analog signal conditioner)

سیگنال کاندیشنر دیجیتال (Digital conditioner signal)

 

سیگنال کاندیشنر آنالوگ 

عملکرد اصلی این سیستم، تقویت و تنظیم سیگنال‌های ورودی است. وقتی یک سیگنال آنالوگ وارد سیگنال کاندیشنر می‌شود، ابتدا سیگنال تقویت می‌شود تا به سطح قابل قبولی برسد، به طوری که از تداخلات و نویزهای محیطی کاسته شود. سپس، سیگنال کاندیشنر می‌تواند عملیات فیلتر کردن را روی سیگنال انجام دهد. با استفاده از فیلترهای مختلف، سیگنال کاندیشنر می‌تواند فرکانس‌های غیرمورد نظر و نویزها را حذف کند و تنها بخش مورد نظر سیگنال را باقی بگذارد.

 

سیگنال کاندیشنر آنالوگ 

سیگنال کاندیشنر دیجیتال 

سیگنال کاندیشنرهای دیجیتال می‌توانند عملیات پردازشی مانند تقویت سیگنال، فیلتر کردن، تنظیم و تغییر شکل سیگنال‌های دیجیتال را انجام دهند. این دستگاه‌ها قادرند به صورت دقیق و قابل تنظیم، مشکلات مرتبط با سیگنال‌های دیجیتال را برطرف کنند و بهبود کیفیت سیگنال را فراهم کنند.

 

انواع  سیگنال کاندیشنر Signal Conditioner براساس نوع ورودی:

سیگنال کاندیشنرها متناسب با نوع سیگنال ورودی و نیازهای سیستم‌های مختلف، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. در ادامه رایج‌ترین آنها را بررسی خواهیم کرد.

آنالوگ به آنالوگ (Analog-to-Analog): سیگنال کاندیشنرهای آنالوگ برای بهبود و تغییر ویژگی‌های سیگنال‌های آنالوگ استفاده می‌شوند. این دستگاه‌ها معمولاً در برنامه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که نیاز به تقویت سیگنال، فیلتر کردن، تغییر دامنه یا تشکیل سیگنال‌های مرجع دارند.

آنالوگ به دیجیتال (Analog-to-Digital):  این دستگاه‌ها به طور گسترده در برنامه‌ها و سیستم‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله در سنسورها، دستگاه‌های اندازه‌گیری، سیستم‌های کنترل و سیستم‌های ارتباطات.

دیجیتال به آنالوگ (Digital-to-Analog):  دیجیتال به آنالوگ معمولاً در برنامه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که نیاز به تبدیل سیگنال دیجیتال (به صورت داده‌های دیجیتالی) به سیگنال آنالوگ (به صورت مقدار ولتاژ یا جریان) دارند.

دیجیتال به دیجیتال (Digital-to-Digital):  این نوع برای بهبود و تغییر خصوصیات سیگنال‌های دیجیتال استفاده می‌شوند، بدون اینکه سیگنال را به دامنه آنالوگ تبدیل کنند. این نوع سیگنال کاندیشنرها می‌توانند عملیاتی مانند تقویت، فیلتر کردن، تاخیر دادن (Delay)، تغییر مقیاس (Scaling) و تغییر شکل سیگنال را انجام دهند.

دیجیتال به فرکانس (Digital-to-Frequency): این نوع سیگنال کاندیشنرها معمولاً در سیستم‌های ارتباطی و سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرند. وقتی که نیاز به تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال فرکانس وجود دارد، سیگنال کاندیشنر دیجیتال به فرکانس، ورودی را می‌گیرد و آن را  به سیگنال فرکانس ( معمولاً به صورت موج‌های سینوسی یا موج‌های مربعی) تبدیل می‌کند.