معرفی

دسته بندی ها

محصولات

Rotex

Rotex

شرکت Rotex در سال 1844 در کشور انگلستان تأسیس شد. Rotex در زمینه تولید انواع سلونوئید ولو تخصص دارد. 3/2 Direct و 2/2 Direct Acting Normally Closed Solenoid Valve از تجهیزات مهم این برند هستند.

محصولات