معرفی

دسته بندی ها

محصولات

PR electronics

PR electronics

شرکت PR electronics در سال 1974 در دانمارک تاسیس شد. این شرکت عمدتاً در زمینه تولید تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل سیگنال‌های صنعتی، شامل تبدیل‌کننده‌های سیگنال، تقویت‌کننده‌های سیگنال، تجهیزات ارتباطی و دیگر تجهیزات ابزار دقیق فعالیت دارد.

محصولات