معرفی

دسته بندی ها

محصولات

Norgren

Norgren

شرکت Norgren در سال 1927 در کشور انگلستان تأسیس شد. محصولات اصلی شرکت Norgren شامل انواع صمام‌ها (صمام‌های هوا، آب‌، گاز و مایعات دیگر)، سیلندرها (مانند سیلندرهای هیدرولیک و هوایی)، اتصالات (ماننداتصالات لوله‌ و اتصالات سریع)، رگولاتورها و سیستم‌های کنترل جریان هوا می‌شود. این تجهیزات برای کنترل و مدیریت جریان هوا، فشار و سیالات در صنایع مختلف استفاده می‌شوند.

دسته بندی ها


محصولات