معرفی

دسته بندی ها

محصولات

Conch

Conch

شرکت Conch Electronic Co., Ltd یک شرکت معتبر در زمینه ابزارهای اندازه‌گیری است. این شرکت در سال 1987 و در کشور چین تاسیس شد و از آن زمان تولید سنسورهای اندازه‌گیری طول را آغاز کرد. سنسورهای شرکت‌ Conch به‌ دلیل کیفیت زیاد در صنایع مختلف مورد استفاده هستند.

محصولات