معرفی

دسته بندی ها

محصولات

Camille Bauer

Camille Bauer

شرکت Camille Bauer یک شرکت در زمینه تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل صنعتی است. این شرکت توسط کامیل بائور در سال 1944 تأسیس شد. شرکت کامیل بائر‌ محصولات متنوعی از جمله انواع سنسورها و مبدل‌های سیگنال را تولید می‌کند. محصولات این شرکت در صنایع مختلف مانند صنایع برق، ‌انرژی، خودروسازی، مخابرات و صنایع فرآوری مواد مورد استفاده هستند.

دسته بندی ها


محصولات